เสี่ยงเซียมซี เซียมซีวัดระฆัง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง, วัดหลวงพ่อโต พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ ในวัดมีพระประธานยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

เซียมซีเซียมซีวัดระฆัง