เสี่ยงเซียมซี เซียมซีวัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต (วัดไชยธาราราม) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2360 เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี) อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง เป็นผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรม และมีความศักดิ์สิทธิ์

ถึงแม้ว่าท่านจะได้มรณภาพไปนานแล้ว ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตและชาวไทยทั่วประเทศ แม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ยังให้ความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างมาก เมื่อครั้งหลวงพ่อแช่มมีชีวิตอยู่ มีผู้ศรัทธาและเลื่อมใสท่านมาก ถึงขนาดรุมกันปิดทองที่ตัวท่านจนเหลืองอร่ามไปทั้งร่าง เช่นเดียวกับปิดทองพระพุทธรูปบูชา

 

เซียมซีเซียมซีวัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต