เสี่ยงเซียมซี เซียมซีวัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ภายในมีปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศคือองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 

เซียมซีเซียมซีวัดพระปฐมเจดีย์