เสี่ยงเซียมซี เซียมซีวัดแขกสีลม-พระศรีมหาอุมาเทวี

วัดแขกสีลม (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี) ตั้งอยู่ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เป็นเทวสถานในลัทธิศักติ คือนับถือเทวีเป็นหลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะ ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์เสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา และงามสง่า ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรัก และเรื่องการขอบุตร

 

เซียมซีเซียมซีวัดแขกสีลม-พระศรีมหาอุมาเทวี